Honda Acura Raybestos Performance Clutches Quick Guide Catalog

Description

Honda Acura Raybestos Performance Clutches Quick Guide Catalog

Manufacturer Transmission Code Numbers
HONDA 2 Speed (95mm clutches) 1973-80
HONDA AK 4 Speed 2 Shaft (106mm Cluthches) 1983-85
HONDA AS, CA, L4, ML4A, A4RA, B4RA, BDRA, M4RA, BMXA, SLXA, DX, P1
4 Speed 2 Shaft (110mm Clutches) 1984-On
HONDA PF4, F4, K4, PY8A, MY8A, G4, L5, PL5X, MPWA, M1WA
4 Speed 2 Shaft (116mm clutches) 1985-98
HONDA MPYA, M5HA, M5DA 4 Speed 2 Shaft (125mm clutches)
1991-On
HONDA A24A, M24A, S24A 4 Speed 3 Shaft (110mm Clutches)
1992-97
HONDA M4TA MDMA, MDLA, RO, MPRA, MP7A, SP7A, S4XA, SKWA
4 Speed 3 Shaft (116mm clutches) 1990-On
HONDA APXA, AOYA, MPOA, MPWA, MPXA, PX4B, BOYA, B7XA,
MPJA, MP1A, A6VA, M7ZA 4 Speed 3 Shaft (120mm clutches 1990-On
HONDA MPZA BAXA, MAXA, MDWA M6HA, B6VA 4 Speed 3 Shaft
(116mm, 120mm, 132mm clutches) 1995-On
HONDA MRMA, MRVA, MCVA, MKYA, GPLA, MKZA, GPPA, BZKA,
MZKA, BCLA, MCLA 4 Speed 5 Speed 3 Shaft (120mm, 123mm clutches) 2002-On
HONDA B7TA, B7YA B7VA 4 Speed 3 Shaft
(123mm, 128mm clutches) 1999-On
HONDA MDKA, BDKA, MJBA, MURA, P34A, BVLA, PVLA
5 Speed 03-09
HONDA MR9A 4 Speed 1991-On
HONDA MCTA 5 Speed 2004-On
HONDA M7WA, B7WA, BDGA MGFA, BGHA, MGHA, BAYA,
MAYA, BYBA 5 Speed 2000-On
HONDA SPCA, SMMA 5 Speed 3 Shaft 2006-On
HONDA PN4A, PN3A 5 Speed 2009-On
PV1A 5 Speed 2011-On
HONDA MT4A, ARP6, M7PA, PV2A 6 Speed Acura 2010-On

Honda / Acura

5 Speed BRZA, MZ2A, MPCA, SPCA, MP5A, SMMA, SP5A

Honda / Acura

5 Speed BYFA 2007-2009

Honda

BLJA, BLKA CVT (AWD, FWD) 2015-2016

Honda

5 SPEED B90A, M91A 2008-On

Honda

B5RA, B5SA 2012-On